4 nov 2020

Individuell fakturering av elbil fra 01.01.2021

Hei! Fra 01.01.2021 har vi fått på plass løsning slik at vi kan ta betalt individuelt for lading av elbil. OBOS vil sende dette på egen faktura kvartalsvis. På grunn av kostnader for håndering av individuelle fakturaer hos OBOS, må vi gjøre dette kvartalsvis og ikke månedelig for å holde prisen nede. 

Dvs at fra 01.01.2021 blir fast beløp på 159kr i måneden fjernet fra fellesutgiftene for de som har elbil, og styret vil sende informasjon til Obos i starten av april som da vil sende en egen faktura for lading på dette direkte til de som har elbil lading. Den vil ha forfall i slutten av april fra perioden 01.01.2021 - 31.03.2021.

 

Vi vil da ta utgangspunkt i 1kr pr kWh og heller justere opp dette hvis strømprisene endrer seg. Akkurat nå er strømprisene veldig lave, men dette kan endre seg.

Pr i dag betaler man fast 159kr i måneden for elbillading, og i det siste har ladeforbruket økt vesentlig.

 

Mvh Styret