29 okt 2021

HMS ansvar og praktisk info

Hei!

Vi sender ut den årlige påminnelsen om el-sjekkliste, HMS rutiner og krav til den enkelte beboer og litt annen informasjon.

 

Beboerne i borettslaget eller sameiet har også et HMS-ansvar, og det er styrets oppgave å informere om hvilke plikter de har. Beboerne skal:

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
  • bytte batteri i brannvarslere
  • kontrollere elektrisk anlegg
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte
  • melde eventuelle feil og mangler til styret
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller

Dette ligger som vedlegg sendt ut på mail. Ta kontakt med styret om du ikke så mailen og fikk sett vedlegget. 

 

Annen informasjon

 

Som alle sikkert har lest i media er det store svingninger i strømprisene, så vi må ta løpende vurdering fra måned til måned på kWh prisen slik at vi ikke går i minus på elbilladingen. Forbruk blir belastet hvert kvartal og man får egen regning fra OBOS på dette. 

Til alle som har planer om å pusse opp anbefaler vi å lese denne artikkelen blant annet.

https://www.byggstart.no/artikler/bad-regler

Under den årlige kontrollen av fellesområdene i år ble det avdekket brudd på brannskille mellom etasjene etter at en beboer hadde pusset opp badet sitt. Dette er brannfarlig. Beboeren var selv utvidende om dette, og firmaet hadde i ettertid gått konkurs. Beboerne er selv ansvarlig for slike tilfeller, og det kostet mye penger å reparere. Så pass på at alt blir gjort etter boka.

 

 

Styret vil gjerne ha beskjed når noen pusser opp eller gjør endringer. Dette gjør det lettere for oss å vite hva som foregår om vi f.eks får klager på støy. I tillegg til at vi får holdt en viss oversikt.

Nå står det f.eks iSekk utenfor nr 17. Da kunne det vært veldig fint om vi fikk vite når planen var at denne blir fjernet f.eks.

 

"Hei! Jeg pusser opp badet, det vil bli plassert en iSekk utenfor nr 17. Denne blir hentet dato xx. Dette til informasjon"

Eller: "Hei! Jeg er i gang med å flytte, så jeg må plassere noen personlige eiendeler på fellesområdet. Dette blir merket med lapp slik at andre vet jeg ikke har etterlatt ting der, og blir fjernet innen 1 uke"
Det samme gjelder for gjesteparkeringen, om det er noen særskilt grunn til at man står må stå der i enkelttilfeller over 24 timer. Bare send oss en mail, så kjenner vi til saken, det gjør ting veldig mye lettere.
 

 

Mvh Styret