Illustrasjoner reguleringsplanforslag ny E18

Statens vegvesen har sendt forslag til reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – Gjønnes til Bærum kommune for behandling. Se illustrasjoner på hvordan dette påvirker vårt sameie. Styret vil komme med innspill og avklarende spørsmål til både Bærum Kommune og Statens vegvesen for å fremme sameiets interesser.