Epost fra sameiet ifm Oslopakke 3 forhandlinger

Epost under er sendt til Byråd for miljø og samferdsel Oslo Kommune, Oslo Arbeiderparti og Akershus fylkeskommune.

From: Aksel Kristoffer Solvang

Sent: tirsdag 10. mai 2016 21.24

To: 'lmnb@oslo.kommune.no'; 'daniel.rees@oslo.kommune.no'; 'anja.bakken.riise@oslo.kommune.no'; 'oslo@arbeiderpartiet.no'; 'anette.solli@afk.no'

Cc: torben_sig@hotmail.com; eline.zaborowski@if.no; kristian.rambol@gmail.com

Subject: E18 Vestkooridoren - invitasjon til befaring nærmiljø og hvordan ny E18 vil skape en grønnere hverdag for veiens naboer.

Importance: High

Til: Byråd for miljø og samferdsel Oslo Kommune, Oslo Arbeiderparti og Akershus fylkeskommune

Jeg henvender meg til dere som styreleder og beboer for Fornebukollen Boligsameie, Michelets vei 15-17-19.

Jeg leser ut ifra dagens medier at Oslo Byråd ønsker kompromiss vedr E18 der strekningen Lysaker – Ramstadsletta skal vrakes i ny E18 plan.

Dette mener vårt nærmiljø og beboere vil være en lite gjennomtenkt beslutning som IKKE er miljøvennlig overhode. Vi som bor i området er meget opptatt av miljø, dyreliv, og ta tilbake den flotte naturen i nærmiljøet som E18 år for år har tatt fra oss.

Dagens situasjon med E18 går som vår nærmeste nabo og vi opplever ekstremt store utslipp svevestøv, for ikke å nevne støy i vårt nærmiljø. Hvilke helsemessige utfordringer dette også har hatt har vi ingen konklusjon eller dokumentasjon på – men det er vel hvertfall ikke å karakterisere som miljø- og helsevennlig.

Vi har lenge kjempet vår sak mot Statens Vegvesen og Bærum Kommune for at ny E18 skulle gi nærmiljøet en grønnere profil. Dette har vi klart med at det er vedtatt å etableres miljølokk og støv/støy skjermer i vårt området. Dette vil totalt bedre vår hverdag fra støy, støv og forurensing til en grønnere og fredligere bosituasjon. Vi ser nå frem i mot at ny E18 skal bidra til bedre miljø og redusert støy for vårt nærmiljø, men blir bekymret over at dagens politikere ikke klarer å bli enig om allerede vedtatte og/eller behandlede saker – noe som kan resultere i at vi vanlige mennesker som bor midt opp i dagens E18 blir skadelidene.

Jeg er av den forståelse at alle partier og virksomheter er opptatt av miljø og klima – da ber jeg dere også ta en titt på helheten ved ny E18 og at dette er også ment som en grønnere og mer klimavennlig løsning for veiens naboer. Vi er nødt til å be om litt forutsigbarhet. Våre beboere som er nabo til veien bryr oss pent lite om det blir 2-3-4 felts motorvei – vi er opptatt av at ny vei gir oss en grønnere hverdag med bedre klima og miljø i form av støv og støy fra veien. Håper dere også tenker på dette før dere evt lager forhastede kompromisser i denne saken. Vi har ventet lenge nok på grønnere E18 – kom i gang!

Dersom dere ønsker å se hvordan vår bosituasjon er og hvordan det oppleves med dagens E18 er dere hjertelig velkommen til å ta en befaring - jeg tilgjengelig for omvisning både onsdag 11.mai og torsdag 12.mai. Anbefaler ikke oppmøte i tidsrommet rundt morgen eller ettermiddags rushtid – da det blir vanskelig å prate sammen utendørs grunnet støyen. Adressen er Michelets vei 15, 17, 19, 1366 Lysaker. Mitt telefon nr er 9536 8991. Kom heller en tur å se og opplev før dere lager kompromisser dere ikke vet konsekvensen av.

Legger ved skisse på hvordan ny E18 vil bli for vårt nærmiljø(vårt sameie markert med rød sirkel) slik at dere ser at dette bidrar til en grønnere løsning enn dagens vei.

Mvh / BR

Aksel K Solvang

Styreleder Fornebukollen boligsameie

+47 9536 8991