Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 6 jun 2016

Enighet om Oslopakke 3!

Vi kan med glede registere at politikerne fra Akershus og Oslo har blitt enige om ny Oslopakke 3. I avtalen ligger blant annet enighet om utbedring av E18 vestover fra Lysaker til Strand, inkludert etablering av vestrelenke mot Fornebu. For vårt sameie vil dette bety at det etableres lokk over E18 forbi vårt sameie.

Se revidert Oslopakke 3 avtale her.

Styret følger utvikling i denne saken tett videre, og vil der mulig fremme sameiets interesser på best mulig måte.