Dokumenter E18

From: Nina Koren Viksjø [mailto:nina.viksjo@baerum.kommune.no]

Sent: torsdag 16. april 2015 09.01

To: Aksel Kristoffer Solvang

Subject: SV: Dokumenter E18

Hei igjen,

Klarer ikke å komprimere følgende dokument:

Alternativ 3B og 4B tilleggsnotat 2341601

Kan du evt prøve å laste det ned vis nettet, se her:

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan-og-miljo/Omradeutvikling/Kommunedelplaner/Kommunedelplan-for-E-18/Dokumenter-fra-Statens-vegvesen/Optimaliserte-losninger/

Vennlig hilsen

Nina Koren Viksjø

Overarkitekt

Områdeutvikling

Bærum kommune

Tlf: 67 50 43 28

nina.viksjo@baerum.kommune.no