13 mai 2020

Nabovarsel graving Michelets vei 17-19

I forbindelse med at nye boligblokker i Oksenøyveien 39 skal tilknyttes fjernvarmenettet informerer vi om at det vil foregå grave- og rørarbeider ved boligblokkene i Michelets vei nr.15-19 i dagene fra 25. til 29. mai. Vi beklager, men gravearbeidene vil dessverre okkupere noe veiareal og kanskje parkeringsplasser inne på eiendommen i perioden. Biler skal kunne passere arbeidstedet uhindret. Varmeforsyningen til boligene Micheletsvei vil stoppe midlertidig noen timer en av dagene, dette vil de bli gitt nærmere beskjed om.

Arbeidet vil forgå i normal arbeidstid 07.00 til 17.00. Vi vil gjøre det vi kan for at arbeidene skal være til så liten ulempe for beboerne som mulig.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Aas

Prosjektleder

 

Tlf. +47 90975727