Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Adrian Syversen Søyland

Adrian Syversen Søyland

Rolle: Leder
Bilde av Rashad Tayeri

Rashad Tayeri

Rolle: Styremedlem
Bilde av Bjørn Von Krogh

Bjørn Von Krogh

Rolle: Styremedlem
Bilde av Christian Foss

Christian Foss

Rolle: Styremedlem
Bilde av Åshild Pauline Sviland

Åshild Pauline Sviland

Rolle: Varamedlem
Bilde av Anna Eline Zaborowski

Anna Eline Zaborowski

Rolle: Varamedlem
;