Endret: 5 aug 2018     Opprettet: 29 jul 2016

Status utbedring av utearealer

Styret har en langsiktig visjonen om å gjøre eiendommen vår til en av de mest attraktive vest for Oslo!

Vi vet at i 2019 skal E18 utbedres og det etableres miljølokk forbi vårt sameie.

Styret har vært i dialog med Statens Vegvesen ifm forslaget til reguleringsplan. Der vil blant annet arealene våre mot E18 bli berørt i form av at dette blir definert anleggsområde for etablering av ny støyskjerm. Statens Vegvesen er også positive til at vi får planert ut eiendommen vår mot E18. Dette er i dag et område vi anser som lite brukt og utnyttet og vil gi oss nye muligheter for utemiljø.

Har du innspill ønsker vi gjerne å høre fra deg! ta kontakt med styret!

Her er en liste over tiltak styret jobber med eller har i planene skal utføres:


 

Tiltak Status
1. Nedgravd avfallsløsning - Utført
2. Utvidelse Parkeringsareal mellom nr 15-17 og foran nr 17. - Utført
3. Lek og oppholdsplass - Utført
4. Fjerne gammelt søppelskur - Utført
5. Nytt strømopplegg for El-biler nr 13-15, 15-17 og 17-19 - Utført
6. Parkeringsareal nr 13-15 - Utført
7. Parkeringsareal nr 17-19 - Utført
8. Parkeringsareal bak nr 19 - Utført
9. Oppgangsområde nr 15 - Utført
10. Oppgangsområde nr 17 - Utført
11. Oppgangsområde nr 19 - Utført
12. Asfaltering og oppmerking nye parkeringsarealer - Utført
13. Nytt skilt ved innkjørsel sameiet - På vent
14. Gangvei nr 15-17 - På vent
15. Gangvei nr 17 ifm barnevogn, rullestol, sykkel ol. - Utført
16. Gangvei nr 19 ifm barnevogn, rullestol, sykkel ol. - Utført
17. Kantstein/mur og Thujahekk foran sokkelleilighet - Utført
18. Planere området 13-17 - Utført
19. P-plass skilt - Utført