19 feb 2021

HMS ansvar beboere

Hei!

 

Beboerne i borettslaget eller sameiet har også et HMS-ansvar, og det er styrets oppgave å informere om hvilke plikter de har. Beboerne skal:

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
  • bytte batteri i brannvarslere
  • kontrollere elektrisk anlegg
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte
  • melde eventuelle feil og mangler til styret
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller

Mail med vedlegg er sendt ut til alle beboere, ta kontakt om du ikke har fått dette tilsendt. 

Mvh Styret