Dugnad for Fornebukollen Boligsameie

Styret arrangerer dugnad to helger i året, hhv vår-og høstdugnad. Beboere som stiller opp på dugnad får godtgjørelse for deltagelse. Dugnad er 100% frivillig.

Deltagelse på dugnad gir hver og enkelt mulighet til å kunne utføre forefallende eller planlagt arbeid for sameiet. Dugnad skal være sosialt og bidra til bedre naboskap. Ikke minst skaper det et større eierskap til felles eiendom. Dugnad er også fin arena for å få med seg informasjon fra styret og innspill til fremtidige tiltak.

Det arrangeres to dugnadshelger pr år. Skulle tidspunktene for dugnad ikke passe, men ønsker å gjøre en dugnadsinnsats så ta kontakt med styret for å kunne avtale en annen dag som passer og få tildelt konkrete arbeidsoppgaver.

Vårdugnad:

En helg, lørdag og søndag vanligvis i perioden 20.04 - 01.06

Høstdugnad:

En helg, lørdag og søndag vanligvis i perioden 20.08 - 01.10

Godtgjørelse:

Fom 2018 vil deltagelse pr dugnad godtgjøres med hhv 600,-kr(1 dag) eller kr 1000,-kr(2 dager) pr boenhet. Godtgjørelsen avregnes mot hhv felleskostnadsfaktura juli/august for vårdugnad og felleskostnadsfaktura januar for høstdugnad.